CBD, Hennep

Gids voor cannabiswetgeving in Europa

Europese vlag, de sterren zijn vervangen door cannabisbladeren

Terwijl Duitsland onlangs op 1 april het gebruik van recreatieve cannabis legaliseerde, wordt er in de rest van Europa nog steeds veel gediscussieerd over dit onderwerp. In Europa wordt de wetgeving over recreatieve cannabis, hennep en cannabinoïden zoals CBD regelmatig gewijzigd. Deze veranderingen weerspiegelen de groeiende erkenning van de potentiële gezondheidsvoordelen van cannabinoïden en de economische kansen die cannabis in het algemeen biedt.

Deze gids onderzoekt de regelgeving die van invloed is op de cannabismarkt in Europa. Vervolgens gaan we dieper in op de juridische bijzonderheden van verschillende Europese landen. We kijken naar recente veranderingen in de wetgeving en de invloed daarvan op zowel consumenten als bedrijven. Tot slot kijken we naar toekomstperspectieven en mogelijke hervormingen die de normen voor cannabis en hennep een nieuwe vorm kunnen geven..

Voordat we tot de kern van de zaak komen, is het belangrijk om een paar basisbegrippen door te nemen...

Wat is het verschil tussen cannabis, hennep en CBD?

"Hennep" en "Cannabis" verwijzen eigenlijk naar dezelfde plant.

 • Chanvre" is de Franse vertaling van het Latijnse woord "Cannabis". Het is beter bekend als hennep voor soorten met minder dan 0,2% THC (Tetrahydrocannabinol) voor de productie van zaden en vezels. Deze zijn beter bekend als cannabis voor soorten met een hoger THC-gehalte en bedoeld voor medisch en/of recreatief gebruik.
 • Le CBD (cannabidiol) is van zijn kant een samengestelde (cannabinoïde) uit hennep. Hennep heeft verschillende toepassingen, terwijl CBD wordt geëxploiteerd vanwege de ontspannende eigenschappen.

Wat is het verschil tussen decriminalisering en legalisering?

Het onderscheid tussen de decriminalisering en legalisering van cannabis ligt in hun respectievelijke aanpak van de consumptie, het bezit en de verkoop van deze plant.

 • La Cannabis decriminaliseren betekent strafrechtelijke sancties verminderen geassocieerd met het bezit en gebruik ervan, vaak door gevangenisstraffen te vervangen door boetes of alternatieve maatregelen. Productie en verkoop blijven echter over het algemeen illegaal.
 • Aan de andere kant, de legalisering van cannabis gaat verder en staat niet alleen consumptie en bezit voor persoonlijk gebruik toe, maar ook gereguleerde productie en verkoop van deze stof. Dit maakt een strikte controle van de kwaliteit, distributie en bijbehorende belastingen mogelijk, terwijl er een beleid wordt ingevoerd om misbruik te voorkomen en te behandelen.

Dus, terwijl decriminalisering de straffen voor cannabis verlicht, zorgt legalisering voor een volledig en transparant wettelijk kader voor de regulering en het gebruik van cannabis.

Overzicht van de huidige wetgeving cannabis in Europa

De regulering van cannabis, CBD en hennep in Europa is net zo gevarieerd als de landen waaruit het bestaat. De verschillende lidstaten hebben hun eigen regelgevende systemen opgezet, die hun verschillende visies op de plant weerspiegelen. Desalniettemin, harmonisatie van wetgeving is gaandeDit is te danken aan de richtlijnen en uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), die invloed hebben op de nationale regelgeving.

Terwijl landen zoals de Nederland voert een flexibel beleid door de verkoop van recreatieve cannabis en CBD met weinig beperkingen toe te staan. Zweden beschouwen CBD als medicijnHierdoor is de distributie ervan onderworpen aan strenge regels (alleen op doktersrecept).

Bovendien is de Beslissing van het HvJEU waarin staat dat CBD moet niet worden geclassificeerd als verdovend middel heeft lidstaten ertoe aangezet om hun wetten te herzien. Deze vooruitgang heeft geleid tot een versoepeling van de wetgeving voor CBD en de acceptatie ervan als een welzijnsproduct in verschillende landen.

Deze heterogeniteit van regelgeving vormt een uitdaging voor bedrijven die actief zijn in de EU en benadrukt de behoefte aan meer homogene wetgeving op Europees niveau.

Laatste wetswijzigingen

De afgelopen jaren zijn er in Europa aanzienlijke wetswijzigingen geweest met betrekking tot cannabis.

De status van recreatieve cannabis in Europa (België en buurlanden)

Cannabis in België

Recreatieve cannabis met meer dan 0,3% THC is verboden. De consumptie van producten afkomstig van planten met meer dan 0,3% THC is verboden. Tot 6 september 2017 werd het bezit van maximaal 3 gram cannabis of een plant met meer dan 0,3% THC getolereerd; sindsdien is België teruggekeerd naar een verbodsbeleid, waarbij het bezit en de consumptie van cannabis een "lage vervolgingsprioriteit" krijgen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De houder van cannabis is een volwassene, d.w.z. een persoon ouder dan 18 jaar.
 • De hoeveelheid cannabis in bezit is voor persoonlijk gebruik, d.w.z. maximaal 3 gram of één gekweekte plant.
 • De detentie gaat niet gepaard met verzwarende omstandigheden of ordeverstoring.

Wat CBD-producten betreft, nodigen we je uit om ons artikel te raadplegen Wetgeving over CBD in België in 2024.

Cannabis in Frankrijk

Frankrijk is een van de grootste cannabisconsumenten van Europa. De wet van 1970 reguleert echter strikt het gebruik, bezit en de distributie van cannabis.

 • Bezit of consumptie van recreatieve cannabis is op alle plaatsen verbodenEr wordt weinig onderscheid gemaakt tussen therapeutisch en religieus gebruik, hoewel er bepaalde toleranties bestaan in overzeese gebieden zoals Polynesië. De toepassing van de wet varieert naargelang de individuele en geografische interpretatie, wat vragen oproept over de herziening van de wetgeving.
 • Het kweken van cannabis voor persoonlijk gebruik is ten strengste verbodenDe wet voorziet in strenge straffen voor overtredingen. De distributie van cannabis wordt beschouwd als een misdaad, met straffen tot levenslang en hoge boetes. In de praktijk kunnen de straffen minder streng zijn.
 • CBD is in Frankrijk niet geclassificeerd als verdovend middel, waardoor het legaal is.. De verkoop en het bezit van hennepbloemen met een laag THC-gehalte (<0,3%) is toegestaan, maar het kweken van CBD-hennep door niet-telers is verboden.

Cannabis in Luxemburg

Sinds 21 juli 2023 is de Luxemburg staat zijn inwoners toe om hun eigen recreatieve cannabisplanten te kweken. Volgens de wet die in juni 2023 werd aangenomen, mogen er maximaal vier planten per huishouden worden gekweekt en mogen de planten niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Vanaf nu moeten de labels op verkochte zaden ook het THC-gehalte, het land van herkomst en de contactgegevens van de producent vermelden.

Cannabis is nu legaal om te kweken, maar het is ook legaal om te consumeren, maar alleen op privéplekken en in het bijzijn van minderjarigen. Het bezit, de consumptie of de verkoop van cannabis op openbare plaatsen blijft verboden in Luxemburg.

Cannabis in Duitsland

Recreatieve cannabis is legaal in Duitsland sinds 1 april 2024. 

Met de legalisatie van cannabis in Duitsland wil de regering de zwarte markt bestrijden en de risico's beperken die gepaard gaan met de consumptie van producten van slechte kwaliteit of gevaarlijke producten, en ook het gebruik van cannabis met onbekende THC-niveaus beperken.

De cannabiswet, bekend als het Cannabisgesetz (CanG), voorziet ook in informatiecampagnes en interventieprogramma's gericht op jongeren, en verbiedt reclame en sponsoring in verband met cannabisgebruik.

De Duitse regering voert haar beleid in verschillende fasen, bekend als "pijlers:

 • De eerste pijler betreft de wettelijke regulering van het bezit, de consumptie en de teelt van cannabis thuis, van kracht sinds 1 april 2024, evenals de oprichting van "cannabisclubs" vanaf 1 juli 2024.
 • De tweede pijler voorziet in de verkoop van cannabis in gespecialiseerde winkels, hoewel de regering hierover nog geen wetgeving heeft voorgesteld.

De voorwaarden voor het legaliseren van cannabis in Duitsland zijn als volgt meer dan 6 maanden in Duitsland hebben gewoond en ouder zijn dan 18 jaar. Cannabisclubs zijn ook voorbehouden aan volwassenen die al langer dan 6 maanden in Duitsland wonen. Deze verenigingen zonder winstoogmerk kunnen hun leden een maximaal 25 gram per dag en niet meer dan 50 gram per maand.

Niet-Duitse inwoners hebben geen legale manier om cannabis te verkrijgen. Als ze cannabis bezitten, kunnen ze vervolgd worden voor het illegaal verwerven of importeren van drugs, bestraft met boetes en gevangenisstraffen tot 5 jaar voor ongeoorloofd bezit van verdovende middelen, en minstens 2 jaar voor overtredingen die gelijkgesteld worden aan drugshandel.

Nieuwe beleidsrichtingen over CBD in Europa

Implicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) heeft de regulering van CBD in Europa radicaal beïnvloed. In november 2020 werd een gedenkwaardige uitspraak gedaan: "Een lidstaat mag het in de handel brengen van in een andere lidstaat rechtmatig geproduceerde cannabidiol niet verbieden".schreef ze in een persbericht. Dit ondanks het feit dat CBD "wordt gewonnen uit de hele Cannabis sativa (hennep) plant en niet alleen uit de vezels en zaden".

Deze uitspraak onderstreept het belang van uniforme regelgeving binnen de EU. Bovendien heeft het HvJEU gespecificeerd dat alle beperkingen die worden opgelegd aan CBD gericht moeten zijn op het beschermen van de volksgezondheid. Deze limieten mogen niet hoger zijn dan wat strikt noodzakelijk is om dit doel te bereiken.

De gevolgen van deze uitspraken zijn aanzienlijk. Ze beïnvloeden zowel de marketing van CBD als de reputatie en het potentieel ervan op de Europese markt.

WHO-aanbevelingen voor CBD

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de internationale perceptie en regulering van CBD. In 2017 gesuggereerd dat CBD niet moet worden geclassificeerd als een gereguleerde stofvanwege zijn geen psychotrope werking en risico voor de menselijke gezondheid. Een gecontroleerde stof is elke vorm van drugs die de federale overheid heeft gecategoriseerd als drugs met een hoger dan gemiddeld risico op misbruik of verslaving. Deze drugs zijn onderverdeeld in categorieën op basis van de kans op misbruik of verslaving.

Bovendien zijn dee WHO heeft CBD erkend als een veelbelovende behandeling voor epilepsie.waaronder volwassenen, kinderen en dieren. Ze benadrukte ook het potentieel van CBD in de strijd tegen ernstige pathologieën zoals Alzheimer, kanker, psychose en Parkinson.

De aanbevelingen van de WHO hebben wereldwijd een herwaardering van CBD gestimuleerd. Deze beweging heeft geleid tot een groeiende erkenning van de therapeutische deugden en een flexibelere regelgeving.

Invloed van het regelgevingskader op de CBD-markt

Invloed op hennepproducenten

hennepveld in belgië

De huidige wetgeving heeft een grote impact op henneptelers. De geleidelijke legalisering van CBD heeft geleid tot een hausse in de vraag naar laag THC-houdende soorten. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van het kweekgebied en een grotere diversificatie van op hennep gebaseerde producten.

Geconfronteerd met deze kansen staan producenten voor grote uitdagingen. Ze moeten voldoen aan voortdurend veranderende voorschriften en investeren in gestandaardiseerde teelt- en verwerkingstechnieken. In deze context worden beroepsverenigingen cruciaal voor het verdedigen van de belangen van producenten en het stimuleren van onderzoek gericht op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de productie.

Als Europees leider in deze sector hebben de Franse producenten zich snel aangepast aan nieuwe marktkansen. Ze zien de druk van de productiekosten onder ogen en vragen om uniforme regelgeving in de hele EU om de grensoverschrijdende handel te vereenvoudigen.

Gevolgen voor CBD-handelaars en -consumenten

De detailhandel in het CBD maakt een ongekende groei door, met een toenemend aantal gespecialiseerde winkels en online platforms. Deze dynamiek heeft zijn wortels in deGroeiende interesse van consumenten in de heilzame effecten van CBD op het welzijn.

Deze groei gaat echter gepaard met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van regelgeving. Handelaren navigeren in een onduidelijk wettelijk kaderHet is een markt die wordt gekenmerkt door onzekerheden en juridische risico's. Beslissingen zoals het verbod op bepaalde cannabinoïden beperken het aanbod en kunnen bedrijven in hun voortbestaan bedreigen. Beslissingen zoals het verbod op bepaalde cannabinoïden verkleinen het aanbod en kunnen het voortbestaan van bedrijven in gevaar brengen.

Consumenten hebben rechtstreeks te maken met deze regelgeving. Het bepaalt de toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de beschikbare CBD-producten. Terwijl sommigen profiteren van een ruimere, gereguleerde keuze, lijden anderen onder beperkingen of inconsistente productinformatie. Het lijkt daarom essentieel om transparante en uniforme regelgeving op te stellen.

Toekomstige uitdagingen en verwachte hervormingen

Harmonisatie van Europese wetgeving over CBD

Het harmoniseren van de regulering van CBD in de Europese Unie is een grote uitdaging. De normen verschillen momenteel van lidstaat tot lidstaat, met THC-niveaus die variëren van 0,2 % tot 0,3 %. Deze diversiteit belemmert de grensoverschrijdende handel en de uniformiteit van de interne markt.

Er worden initiatieven genomen om tot uniforme regelgeving te komen. Dit zijn onder andere uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) en richtlijnen van de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) voor CBD als nieuw voedsel. De ambitie? Een wetgevend kader tot stand brengen dat de openbare veiligheid garandeert en tegelijkertijd de economische ontwikkeling van hennep bevordert.

Standaardisatie zou ook de regels voor consumenten verduidelijken en het vertrouwen in CBD-producten vergroten. Door een consistente kwaliteit en veiligheid in heel Europa te garanderen, zou het de marktdynamiek vereenvoudigen.

Huidige debatten en toekomstperspectieven

De discussies rondom CBD in Europa richten zich op de legaliteit, regulering en impact op de volksgezondheid. Frankrijk heeft bijvoorbeeld onlangs bepaalde cannabinoïden gecategoriseerd als verdovende middelen, terwijl CBD met minder dan 0,3 % THC is toegestaan. Deze uitwisselingen benadrukken de complexiteit van het reguleren van CBD en het belang van het vinden van een balans tussen controle en toegankelijkheid.

Veranderingen liggen in het verschiet, zoals de mogelijke herclassificatie van CBD door de Europese Commissie. Dit zou van invloed zijn op de regels voor nieuwe voedingsmiddelen en zou het aantal op CBD gebaseerde producten op de markt kunnen vergroten.

Bovendien zouden WHO-aanbevelingen en onderzoek naar de effecten van CBD ons inzicht in de voordelen en risico's ervan kunnen verrijken. Deze vooruitgang zou kunnen leiden tot nauwkeuriger regelgeving, aangepast aan de laatste wetenschappelijke ontdekkingen.

Conclusie

De wetgeving over CBD en cannabis in Europa ondergaat momenteel grote veranderingen. Deze verandering weerspiegelt een verlangen naar meer uniforme regelgeving en een meer toegankelijke markt. Geconfronteerd met deze situatie is het cruciaal voor producenten, handelaren en consumenten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en zich voor te bereiden om zich aan te passen aan de nieuwe richtlijnen.

De vooruitzichten voor de toekomst zijn hoopvol: er worden mogelijke hervormingen voorgesteld. Deze zouden de commerciële procedures kunnen vereenvoudigen en de toegang tot de verschillende CBD-producten vergemakkelijken. Dit benadrukt het cruciale belang om waakzaam te blijven voor wetgevende ontwikkelingen. Actieve betrokkenheid bij de lopende discussies is essentieel als we willen bijdragen aan de ontwikkeling van een regelgevend kader dat zowel evenwicht als innovatie bevordert.